Thứ 7, 2020-07-11, 5:11 AM

Thông tin về nhóm Al-Qaeda Men
 
Nhóm Trưởng:
Đặng Huy Quang 
 
 
Sinh nhật:27/06
Quê quán: Nghệ An
SĐT 0982570090
Email:thitgaluocghq@gmail.com

 
 
 
Đoàn Thanh Tùng
Sinh nhật:không rõ
Quê quán: Tứ Kỳ Hải Dương
Tình trạng bản thân: Lôm côm
Địa chỉ: Tối đâu là nhà ngã đâu là giường
Sở thích:Cũng lôm côm
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Sỹ Tuấn
Sinh nhật:Không công khai
Quê quán :Nghĩa Đàn- Nghệ An
Tình trạng bản thân: Sống buông thả
Địa chỉ:yahoo
Sở thích: Chịu
 
 
 
 
Phan Văn Hiệp
Sinh nhật:phiên bản cuối cùng của 8x
Quê quán : Việt Nam
Tình trạng bản thân:Khó nắm bắt
Địa chỉ: Đường phố
Sở thích: Nói thật là chả biết
 
 
 
 
 
Nguyễn Văn Long
Sinh Nhật: 91
Quê quán : Thành phố Vinh - Nghệ an